Custor » Specials » Edelgassen

Bespreking van de edelgassen

Kenmerkende eigenschap van edelgas is dat het niet of nauwelijks reageert met andere materialen. De geringe reactiviteit wordt veroorzaakt door de volledig gevulde stabiele elektronenwolk(edelgasconfiguratie). Het is de meest stabiele toestand van een atoom. In deze elektronenconfiguratie heeft edelgas nul valentie elektronen en dus geen elektronen om een gemeenschappelijk elektronenpaar te vormen met een ander atoom, ook niet met zijn eigen soort en is dus een eenatomig (inert)gas. Energetisch gezien is er geen energie te winnen door het samenbrengen van atomen.

De groep edelgassen in het periodiek systeem

Edelgassen zijn de gassen helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), xenon (Xe) en radon (Rn) ze vormen een groep in het periodiek systeem.

De Covalente binding van edelgassen

De covalente binding is een chemische binding tussen atomen waarbij de deelnemende atomen één of meerdere elektronen afstaan (bindingselektronen) om een molecule te vormen. De (lagere) edelgassen komen alleen als eenatomige gas voor die geen verbinding aangaan met andere elementen, ze zijn inert. De (zwaardere) edelgassen krypton, xenon en radon kunnen verbindingen aangaan (in het lab) omdat de negatieve elektronen in de buitenste schil zo ver van de aantrekkingssfeer van de kern liggen dat ze uit hun baan gewipt kunnen worden en samen met een ander atoom een verbinding (molecule) vormen.

Inerte edelgassen

Inert gas kan niet negatief of positief geladen worden, de elektronenwolk is bezet. Het atoom zendt geen elektronen uit en neemt geen elektronen op. Toch zijn er uitzonderingen. Er zijn verbindingen gemaakt in het lab, bijvoorbeeld argonfluoride (ArF+), waarvan alleen de aangeslagen toestand van argon zich verbindt met fluor, bij terugvallen in de grondtoestand, door energieverlies, valt de verbinding uiteen onder uitzending van licht van een bepaalde kleur. Het betreft kortlevende verbindingen, de verbinding wordt dus alleen gevormd als een bindingspartner zich in aangeslagen toestand bevindt. Dit gedrag blijkt algemeen bij de edelgassen voor te komen, maar vooral bij de zwaardere edelgas atomen omdat de buitenste elektronen zich verder weg bevinden van de positieve kern.

Het toepassingsgebied

De toepassing van edelgassen hangt natuurlijk samen met hun passiviteit. Net als de edelmetalen goud en platina, staan edelgassen bekend om hun onaantastbare karakter. Ze reageren niet of weinig met andere stoffen en daarom veilig bij medische ingrepen, bijvoorbeeld als verdovingsmiddel. Edelgas wordt gebruikt van MRI-scanner tot luchtschepen. De bekendste toepassingen zijn lichtreclames en lampen. Hiervoor worden vooral xenon, argon en neon gebruikt. Deze gassen beschermen de gloeidraden in gloeilampen en geven de gasontladingslampen hun kleuren.
Neon: Het element

Neon: Het element

Neon (van Grieks is nieuw) is in 1898 ontdekt door William Ramsay en Morris Travers. Neon is na helium het lichtste edelgas en gloeit oranje/rood bij ontlading in een elektronenbuis. Hoewel neon een z…
Helium: Het element

Helium: Het element

Helium werd in 1868 door de Fransman Pierre Janssen en de Engelsman Norman Lockyer ontdekt in het licht van de zon tijdens een zonsverduistering, ze zagen in hun spectroscoop een emissielijn van een o…
Xenon: Het element

Xenon: Het element

Xenon, (van Grieks Xenos is vreemdeling), is een inert edelgas niet-toxisch en chemisch inert. Het is kleurloos, reukloos en smaakloos. Met minder dan 100 deeltjes per miljard is Xenon één van de zeld…
Krypton: Het element

Krypton: Het element

Krypton (van Grieks kryptos: ‘verborgen’) een edelgas dat ontdekt is in 1898 door William Ramsay en Morris Travers. Bij proeven met vloeibare atmosferische lucht bleef een onbekende stof achter in het…
Radon: Het element

Radon: Het element

In 1900 ontdekt de Duitse Fysicus Friedrich Ernst Dornhet element radon als hij het verval van radium bestudeert. In1908 wordt radon geïsoleerd door William Ramsay en Robert Whytlow Gray, ze stellen v…
Gepubliceerd door Custor op 24-07-2014, laatst gewijzigd op 24-03-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Edelgas
  • http://old.iupac.org/didac/Didac%20Ned/Didac01/Content/S07%20-%20S08%20-%20S09.htm (afbeelding edelgassen in periodieksysteem)
  • http://www.aljevragen.nl/sk/atoombouw/ATM112.html
  • http://www.scholieren.com/werkstuk/604
  • http://www.chemischefeitelijkheden.nl/edelgassen.81248.lynkx
  • http://www.knowhownu.nl/2013/04/10/hoe-werken-edelgassen/