Custor » Specials » Halogenen

Bespreking van de halogenen

Vanwege hun grote reactiviteit, vinden we halogenen niet als elementen in de natuur maar altijd als verbindingen. Fluor verbindingen zijn de meest voorkomende van de halogeen verbindingen in de aardkorst. De halogenen tonen veel gelijkenissen met elkaar in hun chemische gedrag. Er is een geleidelijke verandering in de eigenschappen van fluor tot jodium het verschil tussen twee opeenvolgende elementen zijn het meest uitgesproken met fluor en chloor. Fluor is het meest reactieve van de halogenen.

Plaats van halogenen groep in het periodieksysteem

De halogenen zijn vijf niet-metaal elementen in groep 17 van het periodiek systeem. Alle halogenen hebben 7 elektronen in hun buitenste schil. Bij opname van een elektron ontstaat de halogeen ion -1.Halogenen hebben een hoge reactiviteit die wordt veroorzaakt door de hoge elektro-negativiteit van de atomen. Omdat de halogenen zeven valentie elektronen in hun buitenste schil hebben, kunnen ze een elektron opnemen door reactie met atomen van andere elementen om aan de 8 elektronen van de edelgasconfiguratie te komen. Alle halogenen zijn elektronegatief: ze ontvangen elektronen, waardoor ze de meest reactieve van alle chemische elementen zijn. Ze verbinden zich gemakkelijk met metalen omdat die elektronen afstaan, in het bijzonder alkalimetalen. De halogenen vormen twee-atomige moleculen.

Wat zijn de halogenen

HalogenenAggregatie
toestand
KleurAtoom
nummer
Groep
nummer
Periode
nummer
Elektron
configuratie
Fluor F2GasGeel9172[He]-2S2- 2P5
Chloor Cl2GasGroen17173[Ne]-3S2- 3P5
Broom Br2VloeistofBruin35174[Ar]- 3D10- 4S2- 4P5
Jodium I2VastPurper53175[Kr]-4D10- 5S2- 5P5
Astaat At2Vast---85176[Xe]- 4F14- 5D10- 6S2 6P5

In de halogenen groep, komen bij kamertemperatuur, alle drie aggregatie toestanden voor

Algemene chemische eigenschappen van de halogenen

Binding tussen de twee atomen binnen het halogeenmolecuul is relatief zwak. Halogeen moleculen splitsen zich gemakkelijk in atomen en verbinden zich vervolgens met omringende elementen. In het halogeen kolom in het periodiek systeem naar beneden van fluor naar jodium, vermindert de reactiviteit van het element als gevolg van de toenemend atoommassa.
Het zijn reactieve elementen die sterke zuren met waterstof vormen, waaruit zouten worden gevormd volgens de bekende vergelijking:
  • Zuur + base → zout + water
Metalen hoog op de activiteit reeks reageren heftig met oxidanten waaronder de halogenen.
Fluor is een van de meest reactieve elementen, tast inerte materialen aan , zoals glas en vormt verbindingen met zwaardere edelgassen

Overzicht halogenen vanuit hun toxiciteit

  • Halogenen zijn zeer reactief en schadelijk - zelfs dodelijk - voor bio-organismen. Deze hoge reactiviteit wordt veroorzaakt door de hoge elektro-negativiteit van de atomen. De zwaardere halogeen elementen zijn minder reactief dus als het atoomnummer en atoommassa toeneemt.
  • Fluorgas is zeer giftig; inhaleren van fluorgas (concentratie 0,1%) gedurende enkele minuten is dodelijk. Fluorwaterstof(zuur) is giftig, dringt de huid binnen en veroorzaakt zeer pijnlijke brandwonden. Fluoride concentraties hoger dan 1,5 mg / l leidt tot fluorosis, (tandverkleuring). Bij concentraties boven 4 mg / L, leidt tot skelet fluorosis, waarbij botbreuk door botverharding. Fluoriden zijn vooral bekend wegens toepassing in de watervoorziening en om tandbederf te voorkomen.
  • Chloorgas is zeer giftig, het inademen in een concentratie van 3 ppm kan leiden tot toxische reacties en is zeer pijnlijk. Het inademen van chloor in een concentratie van 500 delen per miljoen voor een paar minuten is dodelijk. Natriumchloride, (keukenzout) is een van de bekendste chemische verbindingen. Het vrije element wordt gebruikt als waterzuivering middel en toegepast in chemische processen.
  • Pure broom is giftig, maar minder dan fluor en chloor. Honderd milligram broom is dodelijk. Broom wordt voornamelijk toegepast in broomverbindingen die worden gebruikt in vlamvertragers en in pesticiden.
  • Jodium is licht toxisch, irriteert longen en ogen. Oraal ingenomen kan 3 gram jood dodelijk zijn. Jodium is vooral bekend om zijn antiseptische werking.
Jodium: het element

Jodium: het element

Het element werd in 1811 ontdekt door de Franse wetenschapper Bernard Courtois. De naam is afkomstig van het Griekse Iodes, wat violet betekent. Jodium is al zeer lang zeer bekend vanwege zijn desinfe…
Broom: Het element

Broom: Het element

Broom (Grieks bromos= stinkend) werd in 1826 ontdekt door Antoine-Jérôme Balard, maar werd voor het eerst industrieel geproduceerd rond 1860. Elementair broom wordt op grote schaal gebruikt voor het m…
Chloor: Het element

Chloor: Het element

Chloor is een chemisch element met symbool Cl en atoomnummer 17. Chloor is in de halogeengroep (17) de tweede lichtste halogeen na fluor. Het element is bij kamertemperatuur en atmosferische druk een…
Fluor: Het element

Fluor: Het element

Fluor is moeilijk te isoleren van zijn verbindingen. In 1886 isoleert de Franse chemicus Henri Moissan elementaire fluor met behulp van lage-temperatuur elektrolyse. Vanwege de kosten van pure fluor w…
Gepubliceerd door Custor op 26-03-2015, laatst gewijzigd op 06-05-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • https://www.boundless.com/chemistry/textbooks/boundless-chemistry-textbook/periodic-properties-8/variation-in-chemical-properties-70/the-halogens-group-17-329-851/
  • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/252990/halogen-element