Custor » Specials » Hoofdgroepmetalen

Bespreking van de hoofdgroepmetalen

Bespreking van de hoofdgroepmetalen De hoofdgroepen in het periodiek systeem worden gevormd door de elementen waarbij een p-orbitaal het laatst toegevoegde elektron bevat. De zwaardere elementen van de boorgroep, koolstofgroep en de stikstofgroep worden de hoofdgroepmetalen genoemd om hen te onderscheiden van de lanthaniden en de actiniden. De overeenkomst tussen de hoofdgroepmetalen is dat zij geleiders zijn van warmte en elektriciteit dat de band waarin deze geleiding plaats vindt voornamelijk uit p- of s-golffuncties bestaat (niet uit d- of f- functies). De elektronen benaderen de vrije elektronengas. Hun chemie is eenvoudig omdat er weinig oxidatietoestanden (valenies) zijn.

Plaats van de hoofdgroepmetalen in het periodiek systeem

De groepen 13, 14 en 15 vormen de hoofdgroepmetalen. De hoofdgroepelementen behoren tot de meest voorkomende elementen op aarde. Hoofdgroepmetalen zijn elementen waarbij een p- orbitaal de plaats is van het laatste elektron. Hoofdgroepmetalen zijn de zwaardere elementen van de boorgroep, de stikstofgroep en de koolstofgroep. Door de aanduiding hoofdgroepmetalen worden deze elementen onderscheiden van de overgangsmetalen, actiniden en lanthaniden. Men kan het begrip hoofdgroepmetalen ook breder bekijken door bijvoorbeeld ook elementen waarbij het elektron ook in een s-orbitaal geplaatst mag zijn tot de hoofdgroepmetalen te rekenen. In dat geval worden de aardalkalimetalen en de alkalimetalen ook tot gerekend tot de hoofdgroepmetalen. Wij gaan hieruit van de standaard hoofdgroepmetalen die 7 elementen omvat.

Eigenschap van de hoofdgroepmetalen

Hoofdgroepmetalen hebben eigenschappen met elkaar gemeen. Een eigenschap van hoofdgroepmetalen is dat het geleiders zijn van warmte en elektriciteit. De band waarin deze geleiding plaats vindt is de p- of s- golffunctie. Hierdoor benaderen de elektronen het karakter van een vrij elektronengas. De chemie van de hoofdgroepmetalen is relatief eenvoudig omdat er minder oxidatietoestanden (valenties) zijn.

Standaard hoofdgroepmetalen

Zoals we gezien hebben kan de indeling van elementen in de categorie hoofdgroepmetalen verschillen. De volgende elementen behoren standaard tot de hoofdgroepmetalen:
ElementSymboolAtoomnummer
AluminiumAl13
BismuthBi13
GalliumGa31
IndiumIn49
ThalliumTl81
TinSn50
LoodPb82
Bismuth: Het element

Bismuth: Het element

Bismut is een wit, kristallijn, broos metaal met een roze-achtige tint. De thermische geleidbaarheid is zeer laag, bij een hoge elektrische weerstand. Bismuth is bestendig t.a.v. zuurstof, water en lu…
Gallium: Het element

Gallium: Het element

Gallium is een chemisch element met symbool Ga en atoomnummer 31. Elementair gallium komt niet voor in vrije vorm in de natuur. Gallium (III) verbindingen bevinden zich in zinkertsen en bauxiet. Galli…
Het element tin: Eigenschappen en toepassingen

Het element tin: Eigenschappen en toepassingen

Tin is een buigzaam, kneedbaar zilverachtig-wit metaal, bestand tegen zee- en zoet water. De relatief zachte metalen tin en koper worden gelegeerd tot het veel hardere brons. Het Romeinse rijk is voor…
Indium: Het element

Indium: Het element

Indium (niet te verwarren met iridium) is een zacht doch taai zilverachtig wit-grijs metaal. Het is in 1863 ontdekt door Ferdinand Reich en Theodor Richter toen zij met een spectrograaf in zinkertsen…
Lood: Het element

Lood: Het element

Lood wordt al 7000 jaar gebruikt. Aanvankelijk een bijproduct want het ging om het zilver dat meestal in het looderts aanwezig is. Lood is bestand tegen weersinvloeden en verontreinigd zout en zoet wa…
Thallium: Het element

Thallium: Het element

Thallium (van Grieks: groene tak, vanwege de groene emissielijn in het spectrum) is in 1861 ontdekt door Sir William Crook tijdens spectrametrisch onderzoek van de residuen van de zwavelzuur productie…
Gepubliceerd door Custor op 15-04-2015, laatst gewijzigd op 17-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Main-group_element
  • http://www.technischwerken.nl/kennisbank/techniek-kennis/wat-zijn-hoofdgroepmetalen-en-welke-elementen-behoren-bij-deze-categorie/
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdgroepmetaal