Custor » Specials » Metalloiden

Bespreking van de metalloiden

Bespreking van de metalloiden De metalloïden (metaalachtig) zitten qua eigenschappen tussen metalen en niet-metalen in. Metalloïden een groep chemische elementen die sommige fysische en chemische eigenschappen van metalen heeft, maar ook eigenschappen van niet-metalen. De metalloïden zijn boor, arseen, antimoon, tellurium, germanium en silicium. Er is geen ondubbelzinnige lijst van eigenschappen te geven die nodig zijn om een metalloïde te definiëren.

Plaats van de metalloïden in het periodiek systeem

De metalloïden vormen een groep met ongeveer dezelfde elektronegativiteit. Zij vormen de overgang van metallisch en reducerend gedrag (lage elektronegativiteit, bijvoorbeeld: cesium) naar niet-metaal en oxiderend gedrag (bijvoorbeeld: fluor).
De metalloïden zijn belangrijk in de elektronica, IC's van silicium of galliumarsenide. Het zijn vaste stoffen bij atmosferische druk en kamertemperatuur. Sommige kenmerken zoals glans, zijn vergelijkbaar met die van metaal. Eigenschappen zoals ionisatie-energie, elektronegativiteit en chemische reactiviteit verschillen van zowel van niet-metalen als van metalen. De metalloïden variëren in dichtheid, smelt en kooktemperatuur. Een aantal van de métalloïde elementen zijn halfgeleiders, wat betekent dat ze een elektrische lading kunnen dragen.

Toepassingen

  • Boor, silicium en germanium zijn halfgeleiders die worden gebruikt bij de productie van elektronica, zoals transistors, diodes en zonnecellen.
  • Silicium is als halfgeleidend materiaal belangrijk in de productie van computercomponenten zoals computerchips. Silicium wordt gebruikt in uiteenlopende producten zoals kleefstof en autopoetsmiddelen.
  • Germanium wordt gebruikt bij de productie van transistors en spectroscopische en infrarood detectoren.
  • Arseen is een giftige stof, ook gebruikt als doteermiddel, toegevoegd aan halfgeleiders om hun geleidingsvermogen te verbeteren.
  • Antimoon is een doteermiddel en gebruikt bij de batterijen productie.
  • Tellurium wordt toegepast om de eigenschappen van sommige metaallegeringen, zoals koper en roestvaststaal te verbeteren en tevens bij de productie van glas en keramiek.

Vergelijking van eigenschappen van metalen, metalloïden en niet-metalen.

Metalloïden hebben een hybride aard. Dat wil zeggen dat eigenschappen als vorm, uiterlijk en gedrag indien gemengd met metalen ongeveer overeenkomt met de metalen. Elasticiteit en chemische gedrag komen meer overeen met de niet-metalen. Elektrische geleidbaarheid, ionisatie-energie, elektronegativiteit en oxiden liggen tussen metalen en niet metalen in. Onderstaand tabel geeft een overzicht van het hybride gedrag van de metalloiden.

Physische eigenschappenMetalen MetalloidenNiet metalen
ToestandVast; enkele vloeibaar
bij kamertemp.
(Ga, Hg, Rb,Cs, Fr)
VastMeeste gasvormig
Uiterlijk Glanzend op
verse breukvlak
glanzendSommigen kleurloos,
anderen gekleurd
of metallisch, grijs/zwart
ElasticiteitElastisch, kneedbaar,
(vaste toestand)
BrosBros in vaste toestand
Elektrische geleiding Goed tot zeer goedTussenliggend tot goedSlecht tot goed
Ionisatie energieRelatief laagTussen die van metalen en niet-metalen Relatief hoog
ElectronegativiteitMeestal laagElectronegativiteit
circa 2 (Pauling schaal)
Hoog
gemengd met metalenVormt legeringenKan legeringen vormenIonische
of interstitiële verbindingen vormend
OxidenLagere basische oxiden
hogere zure oxiden
amfoteer of zwak zuur Zuur
Borium: Het element

Borium: Het element

Boorverbindingen waren in de oudheid bekend. Etymologie: van buraq (Arabisch) voor borax, belangrijkste erts voor boorwinning. Turkije en de Verenigde Staten zijn de grootste leveranciers van borium.…
Germanium: Het element

Germanium: Het element

Germanium is een tot de koolstof groep behorende harde glanzende grijswit broze metalloide, met een kristallijne structuur die qua chemische en fysische eigenschappen bij benadering overeen komt met s…
Silicium: Het element

Silicium: Het element

Silicium is een donkergrijs broze metalloïde.Het is meestal vierwaardig maar kan ook tweewaardig zijn. Silicium dioxide(SiO2) is de meest voorkomende siliciumverbinding en als zand de meest voorkomend…
Tellurium: Het element

Tellurium: Het element

Tellurium is een scheikundig element met symbool Te en atoomnummer 52. Een broos, zwak giftig, zeldzame, zilver-wit metalloide. In de natuur aanwezig in kleine hoeveelheden als elementaire kristallen.…
Gepubliceerd door Custor op 07-04-2015, laatst gewijzigd op 20-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.deadreign.com/wat-zijn-metalloiden/
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Metallo%C3%AFde
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Metalloid