Custor » Specials » Aardalkalimetalen

Bespreking van de aardalkalimetalen

Aardalkalimetalen worden massaal gebruikt als legeringselement in constructiemetalen. Een koperlegering met 6-8% Beryllium geeft koper de sterkte en hardheid van constructiestaal, met behoud van de goede elektrische geleidbaarheid. Magnesium is een zeer licht metaal dat onmisbaar is als metaal en als legeringselement; denk aan vliegtuigen, ruimtevaart, carrosserieën, bouw- en jachtbeslag. Calcium reduceert de oxiden van Titaan, Zirkonium, Chroom en Uranium tot de zuivere elementen. Verbindingen van Magnesium, Calcium, Strontium en Barium geven vuurwerk kleur.

Plaats van de aardalkalimetalen in het periodiek systeem

Aardalkalimetalen is de groep elementen in kolom 2 in het periodiek systeem, namelijk Berilium(Be), Magnesium(Mg), Cadmium(Cd), Strontium(Sr), Barium(Ba) en Radium(Ra). Ze hebben als overeenkomst dat ze allemaal twee (valentie)elektronen in de buitenste s-subschil hebben die het atoom gemakkelijk loslaat, waardoor tweewaardige positieve metaalionen ontstaan volgens de vergelijking: M→M2+ + 2e- ; (M staat voor een aardalkalimetaal)

Reactiviteit van de aardalkalimetalen

Afb. 2. Kolom 1 zijn de alkalimetalen, kolom 2 zijn de aardalkalimetalen  / Bron: Popnose, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Afb. 2. Kolom 1 zijn de alkalimetalen, kolom 2 zijn de aardalkalimetalen / Bron: Popnose, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
De aardalkalimetalen zijn onedel d.w.z. de positieve ionen reageren met andere stoffen tot verbindingen. De oxiden zijn basisch en de sterkte van de base M(OH)2 neemt toe van boven naar beneden in kolom 2 van het periodiek systeem. De zouten van de aardalkalimetalen lossen op in water.
De grotere atomen van de aardalkalimetalen reageren agressiever als de kleinere atomen omdat bij de grote atomen de bindingskracht tussen atoomkern en de buitenste twee (valentie)elektronen minder is vanwege de grotere afstand tussen kern en de valentie-elektronen. Kleinere atomen houden hun buitenste elektronen steviger vast en zijn minder geneigd zich te verbinden met een ander atoom)

Belangrijke reactie van elementaire aardalkalimetalen

Reactie met zuurstof: M(s) + O2(g) → MO(s)
Reactie met een halogeen: M(s) + X2 → MX2(s); (X staat voor een halogeen)
Reactie met water: M(s)2 + H2O(L) → M (OH)2(aq) H2↑(g)
En zure reactie: 2H(aq) + M(s) → M2(aq) H2↑(g)

Verschil tussen aardalkalimetalen en alkalimetalen

Groep(kolom) 1 volgens afbeelding 2 zijn de alkalimetalen en groep(kolom) 2 zijn de aardalkalimetalen.
Radium: Het element

Radium: Het element

Naam is afgeleid van Lat. radius dat straling betekent. Radium wordt gewonnen als bijproduct van uranium winning en geleverd als radiumchloride (RaCl2) en radiumbromide (RaBr2). Een ton uranium bevat…
Calcium: Het element

Calcium: Het element

Calcium is een zacht zilverwit aardalkalimetaal dat in 1808 als element werd ontdekt en door middel van elektrolyse geproduceerd door Humphry Davy. De naam is afkomstig van het Latijnse Calx, "kalkste…
Magnesium: Het element

Magnesium: Het element

Magnesium Mg is een zilverwit aardalkalimetaal met een zeer laag soortelijk gewicht. Legeringen van magnesium worden gebruikt in de luchtvaart- en auto-industrie. In 1808 ontdekt Humphry Davy dat magn…
Strontium: Het element

Strontium: Het element

A. Crawford ontdekte in 1790 dat strontium een element is. Het metaal werd geïsoleerd door Sir Humphry Davy in London in 1808. De naam verwijst naar de Schotse plaats Strontian waar zich strontiumhoud…
Barium: Het element

Barium: Het element

Barium is in 1774 geïdentificeerd door Carl Wilhelm Scheele en in 1808 geïsoleerd door Humphry Davy door elektrolyse van gesmolten bariumoxide. De naam barium is afgeleid van het Griekse Barys dat zwa…
Beryllium: Het element

Beryllium: Het element

Bij gewone temperaturen is beryllium bestand tegen erosie en oxidatie door weer en wind. De mogelijkheid om een kras in glas te maken komt door de vorming van een harde oxide laag. Beryllium is ontdek…
Gepubliceerd door Custor op 24-03-2015, laatst gewijzigd op 09-05-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/5160-reactiviteit-aardalkalimetalen/
  • Informatica.pvanhorne.nl/~stijn.c/getPage.php?lang=nl&page=Aardalkalimetaal&i=0
  • http://nl.swewe.com/word_show.htm/?37587_1&Een%7Caardalkalimetaal